Tekst werkt

tt-schrijfm-10x7-2472Sinds 2002 schrijf en vertaal ik tekst. Dat is vooral tekst over techniek of (arbeids)veiligheid, die ik schrijf of bewerk in opdracht van verschillende bedrijven. Veel opdrachtgevers zijn vaste klanten geworden en tussendoor neem ik ook ‘losse projectjes’ aan. Vóór 2002 deed ik dat ook al, maar toen hoefde ik er niet van te leven. Ik maak onder andere teksten voor brochures, handleidingen, persberichten, lesboeken en websites. In het Engels, maar hoofdzakelijk in het Nederlands, omdat eigenlijk alleen een moedertaalspreker de fijnere nuances aanvoelt en de inhoud ook zo ‘vertaalt’ dat de bedoeling helder is. Ik ben technicus, neerlandicus en docent bedrijfsopleidingen. Dat alles komt samen in het schrijven van technische tekst, de kernactiviteit van mijn eenmanszaak Technisch Tekstwerk. Precies verwoorden wat een ander bedoelt vergt dat je eerst die ander begrijpt. Wat Technisch Tekstwerk bijzonder maakt is dat ik – de enige werknemer – al heel lang verslingerd ben aan taal, maar ook aan techniek. Ik pretendeer de technicus beter te begrijpen dan de gemiddelde taalkundige dat kan. Die opmerking is niet bedoeld als waardeoordeel: ieder zijn vak. Voor veel van mijn opdrachten is het handig om van meerdere markten thuis te zijn. De kloof tussen de specialismen is mijn gat in de markt. Ik merk dat beheersing van technisch jargon en ten minste de basisprincipes van de techniek door mijn opdrachtgevers gezien wordt als een voorwaarde om hun boodschap ‘op papier’ te krijgen. Zelf denk ik daar ook zo over: het voorkomt miscommunicatie, wrevel en tijdverlies aan beide zijden en zorgt voor conceptteksten die meteen ‘staan’, zowel taalkundig als technisch.

Als elektronicus en onvermoeibaar knutselaar aan werk- en voertuigen vind ik niets leuker dan het onder woorden brengen hoe iets werkt. Waarom of waardoor gedragen machines of systemen zich op een bepaalde manier en hoe laat je een ander dat begrijpen, ook als die ander geen specialist is? Het kan me niet duidelijk genoeg en een tekst moet – als het even kan – ook leuk zijn om te lezen. Het streven om daartoe zo min mogelijk woorden te gebruiken is soms een venijnige beperking, maar wel een die voor mij heel vaak leidend is. Véél tekst produceren is niet moeilijk; daarvan getuigen veel te veel onderzoeksrapporten, studies en wets- en webteksten. Van dergelijke documenten wordt hooguit een samenvatting gelezen, en dat is jammer van al het werk, vooral voor de schrijver. Om de daad bij het woord te voegen: als introductietekst is dit voldoende. Nadere rechtvaardiging van mijn bijdragen aan onze complexe maatschappij is te vinden in mijn schrijfsels. Vindbaar via Google, in de boekhandel en soms ook wat op mijn website, als ik tussen de betaalde bedrijven door toekom aan de vervolmaking van mijn eigen uithangbord. Maar de klant gaat altijd voor.

Was getekend: Marcel Captijn, uw Technisch Tekstdichter.

img4