Tekst werkt. Of niet.

Sinds 2002 schrijf en vertaal ik tekst. Daarvoor deed ik dat ook al, maar toen hoefde ik er niet van te leven. Ik maak teksten voor brochures, handleidingen, persberichten, lesboeken en websites. In het Engels, maar meestal in het Nederlands, omdat eigenlijk alleen een moedertaalspreker de fijnste nuances begrijpt en de inhoud ook zo ‘vertaalt’ dat de bedoeling helder is. Precies verwoorden wat een ander bedoelt vergt dat je eerst die ander begrijpt. Wat Technisch Tekstwerk bijzonder maakt is dat ik – de enige werknemer – al heel lang verslingerd ben aan taal, maar ook aan techniek. Ik pretendeer de technicus beter te begrijpen dan de hooggespecialiseerde alpha. Dat is niet bedoeld als waardeoordeel, maar de kloof tussen de specialisten is mijn gat in de markt. Ik merk dat beheersing van het jargon en ten minste de basisprincipes van de techniek door mijn opdrachtgevers gezien wordt als een voorwaarde om de boodschap ‘op papier’ te krijgen. Zelf denk ik daar ook zo over: het spaart moeite en voorkomt miscommunicatie, wrevel en tijdverlies aan beide zijden. Als elektronicus en onvermoeibaar knutselaar aan werk- en voertuigen vind ik niets leuker dan het onder woorden brengen hoe iets werkt. Waarom of waardoor gedragen machines of systemen zich op een bepaalde manier en hoe laat je een ander dat begrijpen, ook als die ander geen specialist is? Het kan me niet duidelijk genoeg. Het streven om daartoe zo min mogelijk woorden te gebruiken is soms een venijnige beperking, maar wel een die voor mij heel vaak leidend is. Véél tekst produceren is niet moeilijk; daarvan getuigen te veel onderzoeksrapporten, studies en wets- en webteksten. Van dergelijke documenten wordt hooguit een samenvatting gelezen. Dat is dan jammer van al het werk. Om de daad bij het woord te voegen: als introductietekst is dit voldoende. Nadere rechtvaardiging van mijn bijdragen aan onze complexe maatschappij zijn te vinden in mijn schrijfsels. Te vinden via Google, in de boekhandel en straks ook wat op mijn website, als ik tussen de betaalde bedrijven door toekom aan de vervolmaking. De klant gaat voor.

Marcel Captijn, Technisch Tekstschrijver.