Tarieven

Hoeveel werk het is om tekst te maken, te bewerken of te corrigeren hangt uiteraard af van de complexiteit van de materie, de hoeveelheid bronmateriaal, het aantal ‘papieren’ bronnen en de grootte van de groep personen die hun bijdragen leveren. Bij zeer complexe opdrachten of werkwijzen kan dat er zelfs toe leiden dat wat de een aanreikt, door de ander wordt weggestreept en vice versa. Mijn (nieuwe) klanten willen echter graag weten wat mijn dienstverlening kost. Ik snap dat louter werk ‘op nacalculatie’ nogal een risico is, dus heb ik enkele richtlijnen. Sinds jaar en dag zijn dat de basistarieven van Technisch Tekstwerk. Die transparantie wordt gewaardeerd. Ik leg me ermee vast en neem er een risico mee. Om dat risico enigszins te beperken behoud ik me wel het recht voor om lopende een groot project of bij een vervolgopdracht afwijkende afspraken te maken, maar meestal klopt het onderstaande tarief aardig.

Basistarieven

Tekstvertaling (vooral ‘polytechnisch’ EN, FR en DU naar NL of NL naar EN): 10 ct/woord

Beperkte tekstcorrectie of redactie (NL en EN), stijl en taal: 10 ct/woord

Tekstschrijven met input (telefonisch interview e.d.) 30 ct/woord

Tekstschrijven in opdracht, eigen research of gedachtegoed: 50 ct/woord 

Uurtarief mag ook: 50 euro/uur (bijvoorbeeld voor klantbezoeken, lestaken of aanvullend fotowerk).

Reisuren: halftarief, zijnde 25 euro/uur en kilometers à 0,19 euro.

Eerste gesprek, eerste gewerkte uur of beperkte eerste (proef)opdracht: gratis.

Voorbeelden

Artikel voor een (vak)tijdschrift, 2000 woorden, eigen research TT: 1000 euro.

Persbericht ca. 500 woorden: 150 – 200 euro.

Redactie en correctie scriptie 10.000 woorden: 1000 euro.

Vertaling projectplan of offerte van Nederlands naar Engels 15.000 woorden: 1500 euro.

Schrijven tekst voice-over bij een bedrijfsfilm, match timing montage, vijf minuten normaal spreektempo: 150 euro.

Vertaling handleiding van Frans naar Nederlands, 2000 woorden: 200 euro.

Schrijven column (als ghostwriter, uit naam van een ander) , 175 woorden: 87,50 euro.

BTW

Voor schrijfopdrachten met een commercieel doel geldt het hoge BTW-tarief van 21%. Alleen voor artikelen die niet kunnen worden aangemerkt als advertorial geldt vrijstelling. De criteria van de Belastingdienst zijn leidend.